Σύμφωνα με το ilialive.gr, η αίτηση κατατέθηκε από πριν λίγο καιρό υποβλήθηκε στην επιτροπή και ήταν κάτι που προβλημάτισε τα μέλη της καθώς για πρώτη φορά αντιμετώπισαν κάτι τέτοιο.

Ο άνδρας που θέλησε να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά για να βρεθεί στον κόσμο του αγοραίου έρωτα, νόμιμα και τελικά έλαβε την απαιτούμενη έγκριση και προχώρησε σε αυτή την επαγγελματική επιλογή.

Κάτι που μέχρι τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε ένα χώρο που δραστηριοποιούνταν μόνο γυναίκες.