Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, δεν υπάρχει κανένας οργανωμένος χώρος υποδοχής, παραμονής και φυσικά διασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης. 

Οι συνθήκες για τους ανθρώπους που διαμένουν στον καταυλισμό γίνονται ακόμα πιο δύσκολες. Το κρύο είναι αφόρητο. Αποχετευτικό δίκτυο δεν υφίσταται, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των παραπηγμάτων είναι μηδενικές. 

Οι σκηνές και παράγκες είναι άναρχα τοποθετημένες η μία «σχεδόν» πάνω στην άλλη. 

Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, αθώες ψυχές παίζουν αμέριμνα, στα λασπωμένα νερά, ανάμεσα στα στοιβαγμένα σκουπίδια.

Παντού υπάρχουν πεταμένα μπουκαλάκια, χαρτιά και διάφορα αλλα αντικείμενα.

Τα περισσότερα σκουπίδια ρίχνονται σε φυσικά ρυάκια έξω από τον καταυλισμό τα οποία παρασύρει το νερό της βροχής και όλα μαζί καταλήγουν στη θάλασσα. 

Παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία του δήμου Μυτιλήνης (η πόλη βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από τη Μόρια) μαζεύουν καθημερινώς τα σκουπίδια, ενώ έχουν «επιστρατευθεί» και ιδιώτες  «εργολάβοι» για την καθαριότητα και τα λύματα, ωστόσο είναι αδύνατον να γίνει διαχείρισιμη μια τέτοια κατάσταση.