Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έρχεται ως συνέχεια του νόμου του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Πλέον για τις σχολικές εκδρομές στο εσωτερικό δεν θα απαιτείται έγκριση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σχετική απόφαση θα παίρνει ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Επίσης, για τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό δεν θα απαιτείται η έγκριση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης αλλά του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών κ.λπ.) πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό, και αυξάνεται η διάρκειά τους έως τριών -αντί για δυο- εργάσιμων ημερών ή έως πέντε -αντί τεσσάρων- ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο αργίες.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος θα πραγματοποιούνται στο εξωτερικό αντί για μόνο στο εσωτερικό.

Τέλος, προβλέπεται η σύμπραξη-συνεργασία σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών με σχολεία και άλλης Διεύθυνσης, ακόμη και διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων, αντί με σχολεία της ίδιας μόνο Διεύθυνσης.