Με απόφαση του δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου θα παραμείνουν κλειστά τα εξής σχολεία:

  • 2ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης
  • 3ο και 5ο Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία Μενεμένης
  • 3ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Μενεμένης
  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Μενεμένης
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου
  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός