Πρόκειται για δώδεκα άνδρες και μία γυναίκα που θα αναχωρήσουν εντός της ημέρας από τη Μυτιλήνη.

Aπό την 1η Ιανουαρίου, σε εφαρμογή της κοινής αυτής δήλωσης, έχουν επιστραφεί στην Τουρκία 126 άνθρωποι των οποίων απορρίφθηκαν σε δεύτερο βαθμό είτε αποσύρθηκαν τα αιτήματα ασύλου.