Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δήμο, συστήνεται υπηρεσία που θα έχει ως σκοπό την καταγραφή των δημοτών εκείνων, οι οποίοι δεν διαθέτουν οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, αδυνατούν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους και χρήζουν φροντίδας ή εξυπηρέτησης σε θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον δήμο, συνεχίζονται οι υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, από την ανάλογη δομή. Τέλος, ο κοινωνικός οργανισμός δημιουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, όπου ο δημότης θα μπορεί να καλεί ειδικευμένο ψυχολόγο για θέματα διαχείρισης άγχους, μοναξιάς κλπ.