Συγκεκριμένα, όπως αναλύεται στο γράφημα που ανάρτησε στο Facebook, ένας ασθενής ή φορέας του κορονοϊού, μπορεί να κολλήσει κατά μέσο όρο 2,5 άτομα μέσα σε 5 ημέρες, ενώ η διασπορά του ιού μέσα σε 30 ημέρες θα φτάσει τα 406 άτομα.

Εάν ο ασθενής περιορίσει τις επαφές του κατά 50% τότε μειώνονται στο μισό τα άτομα τα οποία έχουν πιθανότητα να κολλήσουν σε 1,25, ενώ η διασπορά του ιού μέσα σε 30 ημέρες θα φτάσει τα 15 άτομα.

Αν οι επαφές του ασθενούς/φορέα περιοριστούν κατά 75% τότε σε 5 ημέρες θα έχουν προσβληθεί από τον ιό 0,6 άτομα, ενώ σε 1 μήνα η διασπορά του θα καταγραφεί σε μόλις 2,5 συμπολίτες μας.