Πιο αναλυτικά, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ληστείες σε ποσοστό 33,33 %, οι κλοπές τροχοφόρων σε ποσοστό 13,67 % και οι κλοπές – διαρρήξεις σε ποσοστό 1,22 %.

Συγκεκριμένα διαπράχθηκαν: 273 λιγότερες ληστείες στην επικράτεια (546 έναντι 819, μείωση 33,33%), 164 λιγότερες κλοπές και διαρρήξεις στην επικράτεια (13.244 έναντι 13.408, μείωση 1,22%), καθώς επίσης και 496 λιγότερες κλοπές τροχοφόρων στην επικράτεια (3.132 έναντι 3.628, μείωση 13,67%). 

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα εξιχνιάστηκαν 8.018 υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας έναντι 7.178 πέρυσι.