Στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που διεξήχθη η δηοτική αρχή της οποίας επικεφαλής είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος επανέφερε το αίτημα της σημειώνοντας:

«Προφανώς δεν υπάρχει κάτι που να είναι αρκετό προκειμένου να αποδώσουμε την τιμή που αξίζει στον Μανώλη Γλέζο και τους αγώνες του για ελευθερία και δημοκρατία. Είναι εξίσου απαράδεκτη η έλλειψη από την πόλη μας ενός μουσείου που να αναφέρεται στον αντιφασιστικό αγώνα. Η πρόταση της Ανοιχτής Πόλης είναι να ιδρυθεί, με πρωτοβουλία του Δήμου και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, Μουσείο Αντιφασιστικού Αγώνα της Αθήνας και να ονομαστεί ‘Μανώλης Γλέζος Λάκης Σάντας‘.»

Από κει και πέρα και στα θέματα που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού η «Ανοιχτή Πόλη» τόνισε πως είχε ζητήσει την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας, όπως είναι οι άστεγοι και οι ουσιοεξαρτημένοι και δήλωσε την στήριξη της στη δημιουργία δομών που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων.

Ζήτησε επίσης από τη Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα παροχής των σχολικών γευμάτων.