Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η  επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2019 - 2020 στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2019 (30 Σεπτεμβρίου – 06 Οκτωβρίου 2019) και μέχρι την εβδομάδα 14/2020 (30 Μαρτίου – 05 Απριλίου 2020), καταγράφηκαν 247 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης.

Από αυτά, τα 226 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Από το σύνολο των ασθενών αυτών, μόνο 93 (37,7%) είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 105 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 87 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 18 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ

Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για 146 άνδρες και 80 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 96 έτη, μέση ηλικία 59,2 έτη και διάμεση 67 έτη. Τα 208 (92%) από τα προαναφερθέντα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α και τα 18 (8%) στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα 155 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 93 (60%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 62 (40%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 192 (85%) από τα 226 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 85 (44,3%).

Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για 11 άνδρες και 10 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 49 έως 91 έτη, μέση ηλικία 74,1 έτη και διάμεση 78 έτη. Όλα τα προαναφερθέντα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α. Τα 6 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 4 (66,7%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 2 (33,3%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 18 (85,7%) από τα 21 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 7 (38,9%).

Κατά την εβδομάδα 14/2020 (30 Μαρτίου – 05 Απριλίου 2020) καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι από τη γρίπη και ένας ασθενής νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ).

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 105 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 87 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ και 18 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.

Πρόκειται για 59 άνδρες και 46 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 91 έτη, μέση ηλικία 67,4 έτη και διάμεση 72 έτη. Από τα 98 (93,3%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από τα 7 (6,7%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 63 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερθέντα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών 26 (41,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α (Η1Ν1)pdm09 και 37 (58,7%) στον υπότυπο Α(Η3Ν2). Τα 95 (90,5%) από τα 105 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ' αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 37 (38,9%).

Με βάση τα ανωτέρω, ο ΕΟΔΥ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε σε περίοδο χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

Από την εβδομάδα 40/2019 έως και την εβδομάδα 14/2020 έχουν ελεγχθεί συνολικά 3031 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία. Τα 872 (28,8%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 679 (77,9%) ήταν τύπου Α και τα 193 (22,1%) τύπου Β. Τα 547 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 365 (66,7%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 182 (33,3%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.