Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το 90,5% των πολιτών απάντησε θετικά στο ερώτημα σχετικά με το αν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για το θέμα του κορονοϊού. Ωστόσο το 8,1% δήλωσε ότι δεν είναι καλά ενημερωμένο για το μεγάλο αυτό θέμα της πανδημίας.

Παράλληλα σχετικά με το αν οι πολίτες τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής για τον ιό που έχουν ανακοινωθεί, 9 στους 10 (ποσοστό 89,4%) δήλωσαν πως τα τηρούν καθημερινά.

Ένα ποσοστό της τάξης του 9,3% δήλωσε ότι τηρεί τα μέτρα υγιεινής συχνά αλλά όχι καθημερινά, ενώ μόνο το 0,7% διατύπωσε την άποψη ότι δεν τα τηρεί επειδή δεν πιστεύει πως παίζουν κάποιο ρόλο.

Το 37,2% δυσαρεστημένο με τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας – Ικανοποίηση για το προσωπικό

Σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας, το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως είναι ικανοποιημένο, το 27,8% δυσαρεστημένο, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34,2% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο.

Από τις δημόσιες δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ.) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, ικανοποιημένο δηλώνει το 28,8%, δυσαρεστημένο το 37,2% ενώ το 32,1% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο.

Η ικανοποίηση των περισσοτέρων αποδόθηκε στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα από όσους δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, διατύπωσαν την άποψη σε ποσοστό 90,1% ότι αυτό οφείλεται στο ιατρικό προσωπικό. Ποσοστό 61,7% απέδωσε την ικανοποίησή του στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 28,4% απέδωσε την ικανοποίησή του στο καλό επίπεδο οργάνωσης.

Σχετικά με τους δυσαρεστημένους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας από τις δημόσιες δομές, το 28,3% δήλωσε ότι η δυσαρέσκειά του οφείλεται σε ποσοστό 67,2% στην «όχι καλή οργάνωση», σε ποσοστό 50,5% στις «όχι καλές συνθήκες αναμονής και εξυπηρέτησης», ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 47,6% δεν είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες υγείας λόγω του «όχι καλού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων».

Στο ερώτημα «Να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού» θετική γνώμη είχε το 89,5% και αρνητική το 3,9%.

Στο ερώτημα «Να δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στα δημόσια νοσοκομεία να υπάρχει επιλογή γιατρού από τους ασθενείς» θετική γνώμη εξέφρασε το 85,9% και αρνητική το 7,9%.

«Να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε δημόσιο νοσοκομείο, να χρησιμοποιούν ιδιωτική κλινική της χώρας» : θετική απάντηση 80,0% και αρνητική 7,5%

«Να δίνεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες»: θετική γνώμη το 63,8% και αρνητική το 19,5%

Υπέρ των ιδιωτικών ιατρείων

Σε σχέση με την ιατρική περίθαλψη και ποιες δομές υγείας επισκέπτονται συχνότερα, το 54% δήλωσε ότι επισκέπτεται κυρίως ιδιωτικά ιατρεία. Το 46,3% νοσοκομεία, το 25,3% συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, το 8,5% Κέντρα Υγείας-Ιατρεία ΠΕΔΥ, ενώ το 5,% επισκέπτεται συχνότερα ιδιωτικά Πολυϊατρεία και κλινικές.

Σχετικά με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, από τον ιδιώτη γιατρό ή την ιδιωτική κλινική η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 70,8%), δήλωσε ικανοποιημένη τόσο από τον ιδιώτη γιατρό όσο και από την ιδιωτική κλινική που επισκέφθηκε. Ένα ποσοστό 18,5% δήλωσε πως έμεινε ικανοποιημένο μόνο από τον ιδιώτη γιατρό και όχι από την ιδιωτική κλινική που επισκέφθηκε. 

Οι γιατροί ανησυχούν για τη μείωση των συντάξεων και την απαξίωση του επαγγέλματος

Σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε γιατρούς της χώρας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα της υγείας.

Με βάση τα κυριότερα στοιχεία της έρευνας στον ιατρικό κόσμο, προκύπτει ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι περισσότεροι γιατροί έχουν αυξήσει τον αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούν σε ποσοστό 59,6%. Ένα ποσοστό της τάξης του 25,4% των γιατρών δήλωσε ότι ο αριθμός των ασθενών έχει παραμείνει ίδιος, ενώ ένα ποσοστό 13,5% υποστήριξε ότι ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε.

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους ιατρούς της χώρας προκύπτει ότι είναι η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (39,4%), οι πολλές νομοθετικές αλλαγές (34,2%), η προσπάθεια απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος (32,8%), καθώς και οι γενικότερες υλικοτεχνικές ελλείψεις του Δημοσίου Τομέα Υγείας (31,8%).

Γι’ αυτό και σε άλλο ερώτημα η πλειοψηφία των γιατρών απαντά ότι μετά τις μειώσεις στις συντάξεις, έχουν σκοπό να συνεχίσουν να δουλεύουν και μετά τα 67 έτη (ποσοστό 59%).

Από όσους είχαν αναφέρει ως ένα από τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις καθυστερήσεις πληρωμών (13,1%), οι περισσότεροι δήλωσαν ότι οι καθυστερήσεις προέρχονται από: το δημόσιο σύστημα υγείας (41,5%), από τα Ταμεία (38,5%) ενώ ένα 32,3% δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών προέρχονται από τους ασθενείς στο ιατρείο.

Όσοι αξιολόγησαν αρνητικά τη συνεργασία τους με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (13,3%), δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της συνεργασίας είναι ο μεγάλος χρόνος αποπληρωμής (77,3%).

Επίσης από την έρευνα στους γιατρούς προέκυψαν τα εξής:

  • «Λειτουργία επιλεγμένων δημοσίων νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς (Καρδιοχειρουργικών, Μεταμοσχευτικών κ.α.)»: θετική γνώμη: 97,8%, αρνητική γνώμη: 1,0%
  • «Να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού»: θετική γνώμη: 95,6% και αρνητική γνώμη: 2,4%
  • «Συγκρότηση ανεξάρτητων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια»: θετική γνώμη 94,6% και αρνητική 2,0%
  • «Νέα διαδικασία επιλογής διοικήσεων με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο»: θετική γνώμη 94,0% και αρνητική 4%
  • «Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος όλων των πολιτών με ενημέρωση από το ΕΣΥ και από τον ιδιωτικό τομέα»: θετική γνώμη 93% και αρνητική 5,6%
  • «Να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε δημόσιο νοσοκομείο, να χρησιμοποιούν ιδιωτική κλινική της χώρας»: θετική γνώμη 88,9% και αρνητική 6%
  • «Να δίνεται η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες»: θετική γνώμη 73,6% και αρνητική 19,5%
  • «Να διαχωρισθούν η θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου»: θετική γνώμη 70.2% και αρνητική 5.4%
  • «Να γίνουν τα Νοσοκομεία ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για καλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας)»: θετική γνώμη 64,4% και αρνητική 27%.
  • «Να δίνεται η δυνατότητα ακόμη και στα δημόσια Νοσοκομεία να υπάρχει επιλογή γιατρού από τους ασθενείς»: θετική γνώμη 63.8% και αρνητική το 33.6%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία ανά Περιφέρεια σε δείγμα 1.129 ατόμων.  

Για να δείτε ολόκληρη την έρευνα πατήστε ΕΔΩ