Όσοι μαθητές δικαιολογημένα και τη σχετική άδεια δεν θα συμμετάσχουν στη φυσική τάξη θα μπορούν να συμμετέχουν στη ζωντανή μετάδοση μαθημάτων.

Επισης ανοίγουν τα κέντρα ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου, των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων. 

Επίσης τη Δευτέρα ανοίγουν και τα εμπορικά κέντρα