Τάσσονται ενάντια στις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όπως η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων, η βάση του 10 για την προαγωγή από την τάξη σε τάξη, την αύξηση των εξετάσεων σε γυμνάσιο και λύκειο, καθώς και στις αλλαγές στο σύστημα των μετεγγραφών.

Επιπλέον, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών είναι αντίθετες με την τροπολογία του υπουργείου που επιτρέπει την χρήση κάμερας μέσω υπολογιστή για την απευθείας μετάδοσης του μαθήματος για τους μαθητές που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο.