Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα. 

Παράλληλα, σήμερα είναι: Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας