Το διδακτικό έτος θα διαρκέσει για τους εκπαιδευτικούς ως τις 30 Iουνίου, ενώ οι συμβάσεις των αναπληρωτών δασκάλων θα παραταθούν ως εκείνη την ημερομηνία. Στα τμήματα θα είναι ως 15 παιδιά, με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία. Αν οι τάξεις πρέπει να σπάσουν, θα λειτουργούν εκ περιτροπής Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη.

Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες και τα κυλικεία δεν θα λειτουργούν. Προαιρετική θα είναι η χρήση μάσκας σε αίθουσες και σχολικά λεωφορεία.

Για μαθητές που δεν θα προσέρχονται στο μάθημα, θα υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως τις 12 Ιουνίου θα λειτουργήσουν οι δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, ενώ η πρωτοβάθμια θα λειτουργήσει ως τις 30/6.

Ως προς τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι αίθουσες θα λειτουργούν, όπως και στα Δημοτικά, εκ περιτροπής, με 15 παιδιά το πολύ ανά τμήμα. Αν το τμήμα αποτελείται από λιγότερα παιδιά, θα λειτουργεί καθημερινά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την προμήθεια αντισηπτικών. Ως προς την καθαριότητα, αν το προσωπικό δεν επαρκεί, τότε οι δήμοι θα μπορούν να προσλαμβάνουν συμβασιούχους ως και για 4 μήνες.