Η διάρκεια της επίσκεψης σε κάθε περίπτωση θα διαρκεί το πολύ 4 ώρες και το πάρκο θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Από την υποχρέωση προεγγραφής εξαιρούνται μόνο οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και οι εγκυμονούσες, καθώς και ένας συνοδός τους. Για όλες αυτές τις κατηγορίες η είσοδος παραμένει ελεύθερη. 

Όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν το πάρκο θα πρέπει να έχουν κάνει προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας nfcc.org.

Οι προκρατήσεις θα ανοίγουν ως εξής: 

  • Kάθε Τετάρτη στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Παρασκευή
  • Kάθε Τετάρτη στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Σάββατο
  • Kάθε Τετάρτη στις 14:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Κυριακή
  • Κάθε Παρασκευή στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Δευτέρα
  • Κάθε Παρασκευή στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Τρίτη
  • Κάθε Δευτέρα στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Τετάρτη
  • Κάθε Δευτέρα στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Πέμπτη  

Την ημέρα της επίσκεψης σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να παρουσιάσετε στην είσοδο το δελτίο εισόδου το οποίο θα σας έχει αποσταλεί με την προκράτησή σας μέσω email.

«Για τη διευκόλυνσή σας προτείνουμε να τυπώσετε το δελτίο εισόδου. Δεν θα υπάρχει λίστα αναμονής: ακόμα και αν δεν έρθουν όλοι όσοι έχουν κάνει κράτηση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου για άλλους», σημειώνουν οι υπεύθυνοι του πάρκου.

Οι ηλεκτρονικές προκρατήσεις θα γίνονται σε ημίωρα slots των 100 ατόμων από τις 10.00-21.30.

Για την πραγματοποίηση της επίσκεψής σας, η άφιξή σας στο σημείο ελέγχου του ΚΠΙΣΝ πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα 15 λεπτά πριν και 20 λεπτά μετά από την αναγραφόμενη ώρα στο δελτίο εισόδου.

Για παράδειγμα, αν έχετε κάνει κράτηση για τις 12:00 μπορείτε να προσέλθετε από τις 11:45 μέχρι και τις 12:20. Πριν από την αρχή και μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, η κράτησή σας δεν θα ισχύει. Η διάρκεια παραμονής στο ΚΠΙΣΝ με ηλεκτρονική προκράτηση είναι τέσσερις ώρες ή μέχρι την ώρα που το ΚΠΙΣΝ κλείνει, αν αυτό συμβεί νωρίτερα πριν την παρέλευση των τεσσάρων ωρών. Οι προκρατήσεις θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνουν και τα παιδιά κάθε ηλικίας.  

Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την είσοδο για λόγους δημόσιας υγείας.

Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν σε όλους όσους έχουν κάνει προκράτηση με πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους την ημέρα της επίσκεψής τους.