Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές (Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με Αστυνομικούς της ΕΛΑΣ και Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ) και επιβλήθηκαν οι ανάλογες κυρώσεις στο πλαίσιο της μη τήρησης των μέτρων για αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Οι παραβάσεις αφορούσαν την υπέρβαση του αριθμού των ατόμων που μπορούσαν να βρίσκονται στο χώρο βάσει της επιφάνειας.

Στην Πάτρα έγιναν έλεγχοι σε πέντε καταστήματα. Σε δύο εντοπιστήκαν παραβάσεις και επιβλήθηκε λουκέτο 30 ημερών στο καθένα και πρόστιμα συνολικού ύψους 32.000 ευρώ.

Στο Ρέθυμνο έγιναν έλεγχοι σε έξι καταστήματα. Σε ένα επιβλήθηκε αναστολή λειτουργιάς για τριάντα ημέρες και 10 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο.