Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι παιδότοποι επαναλειτουργούν από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης και για τον μήνα Ιούνιο (ΚΥΑ 2219 - 10/6/20).

Υπενθυμίζεται ότι και οι παιδικές χαρές ανοίγουν η μία μετά την άλλη, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε προ ημερών στους δήμους την ευθύνη επανελειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών έθεσε ως προϋπόθεση για την επαναλειτουργία των παιδικών χαρών «την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας», «σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν».