Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το προσωρινό  προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.

Όσοι κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και απορρίφτηκε έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων—Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Το Τελικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το οριστικό Μητρώο.

Aπό το μητρώο παρόχων ενημερώνονται για τη δηλωθείσα, από τον πάροχο, τιμή συνεργασίας. 

Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται) και με ανώτατο ποσό τα 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση και ο δικαιούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο. 

Η διαμονή των 4 διανυκτερεύσεων είναι προϋπόθεση.

Διαβάστε Ακόμα 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Κοινωνικός τουρισμός: Επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – 300.000 φέτος οι ωφελούμενοι