Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 14,21,26,29,43 και Τζόκερ το 1.