Πολύ χαμηλές ήταν οι επιδόσεις των μαθητών στις Πανελλήνιες 2020, με αποτέλεσμα οι βάσεις να πάρουν την κατιούσα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Open, η ιατρική σχολή της Αλεξανδρούπολης έπεσε στα 17.400 μόρια.

Η Ιατρική Αθήνας έπεσε 400 μόρια.

Το ίδιο και στη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αντίθετα, όλες οι σχολές Ψυχολογίας είχαν άνοδο 300-400 μόρια.

Ανοδος παρατηρήθηκε και στο τέταρτο πεδίο, στις οικονομικές σχολές.

Δείτε τις βάσεις: 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 10% 2019

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 10% 2018

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2019 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2018 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΕ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ