Εκπαιδευτικοί και φοιτητές ζητούν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών, καθηγητών και δασκάλων, καθώς και την μείωση μαθητών ανά τμήμα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές.

Επιπλέον, τα σωματεία διεκδικούν την εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών αιθουσών για τη λειτουργία τμημάτων με μειωμένο αριθμό μαθητών. 

Τέλος ζηούν τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, όπως και την χορήγηση μασκών σε καθημερινή βάση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Τη διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές.