Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ στην ερώτηση αν έχετε πειστεί για την αναγκαιότητα χρήσης μάσκας, το 74% απαντά “Ναι” ή “Μάλλον ναι” ενώ το 19% «Όχι» ή «Μάλλον Όχι». 

Όταν αυτά τα ποσοστά αναλύονται ανά ηλικιακή ομάδα, δίνουν μια πιο ευκρινή εικόνα.