Περιοχή Καρδίτσας

-8 Αξιωματικοί και 15 Οπλίτες

-3 Προωθητές Γαιών

-2 Εκσκαφείς Τάφρων

-2 Ρυμουλκά Οχήματα Μεταφοράς Μηχανημάτων

-1 Φορτωτής Γαιών

-4 Ανατρεπόμενα Οχήματα

Νήσος Κεφαλληνία

-2 Αξιωματικοί και 10 Οπλίτες

-2 Οχήματα Γενικής Χρήσεως

-2 Προωθητές Γαιών

-2 Εκσκαφείς Τάφρων

-4 Ρυμουλκά Οχήματα Μεταφοράς Μηχανημάτων.

Επιπρόσθετα ο Στρατός Ξηράς παρασκευάζει καθημερινά 700 μερίδες φαγητού, για τους πληγέντες της περιοχής της Καρδίτσας ενώ προσωπικό του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού παρείχε τις πρώτες βοήθειες και απεγκλώβισε ηλικιωμένη σε πληγείσα περιοχή της Κεφαλληνίας.