Κατά το Δικαστήριο, οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί, που είναι όργανα του Δημοσίου ,έχουν ευθύνες για την ασφάλεια των παιδιών, ακόμη και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, και είναι υπόλογοι όταν δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους αυτά.

Οι δικαστές στην απόφαση τους επικαλούνται τις διατάξεις της "οργάνωσης και λειτουργίας Δημοτικών σχολείων", που ορίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης "για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ότι έχει σχέση με την υγιεινή  και την ασφάλειά τους".

Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους οι γονείς του παιδιού , ο 7χρονος μαθητής της Α' Δημοτικού, τραυματίστηκε στο πρόσωπο ενώ έπαιζε από κομμάτι λεπτής σιδερόβεργας η οποία εξείχε στο διαχωριστικό συρματόπλεγμα που χώριζε το Δημοτικό από το Νηπιαγωγείο.

Συνεπώς, συντρέχει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω παράλειψης των οργάνων του και συγκεκριμένα των δασκάλων που ήταν επιφορτισμένοι με την εποπτεία και τη φύλαξη των μαθητών κατά το χρόνο παραμονής τους στο σχολείο, να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Το δικαστήριο με την απόφασή του, αναγνώρισε την υποχρέωση του δημοσίου να καταβάλει στους γονείς του μαθητή το ποσό των 5000 ευρώ, για ηθική βλάβη νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής, καθώς έκρινε «ότι για τον τραυματισμό του υιού των εναγόντων ευθύνονται τα όργανα του Δημοσίου, τα οποία άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους κατά παράβαση των νομίμων υποχρεώσεων τους. Επομένως, στοιχειοθετείται εν προκειμένω ευθύνη προς αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»