Από τους συνολικά 50.968 ελέγχους κατεγράφησαν 1.247 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 123.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:

  •  Μη χρήση μάσκας
  •  Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)
  •  Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβάσεων ήταν οι εξής:

 Στην Περιφέρεια Αττικής, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαεννέα (19) συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στην Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας και για υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού εξυπηρετούμενων πελατών αντίστοιχα.