Τα 448 έργα σε 17 κλάδους, που θα οδηγήσουν την χώρα μας στην Ψηφιακή Εποχή αλλά και στην ανασύστασή της, περιγράφει λεπτομερώς η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που τέθηκε από χθες το απόγευμα και μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για ένα κείμενο 350 περίπου σελίδων, που αποτυπώνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις τεχνολογικές υποδομές του κράτους, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και στον τρόπο που η χώρα μας αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Παρότι βασικός της ρόλος είναι να περιγράψει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το κείμενο περιγράφει αναλυτικά και τις κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παρεμβάσεις σε έξι άξονες, με 14 κατευθυντήριες γραμμές

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η Βίβλος, την οποία συνέταξε ειδική ομάδα υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρη Ζαριφόπουλου, και του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΚυριάκο Πιερρακάκη, διαρθρώνονται σε έξι άξονες : συνδεσιμότητα, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καινοτομία, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.  Την ίδια στιγμή τα έργα ακολουθούν και 14 κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν το σύνολο των στόχων που προαναφέρθηκαν. 

Επιπλέον χαρτογραφούνται και τα βήματα που απαιτούνται τόσο για τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση και παράδοση των έργων, ενώ προβλέπεται ακόμα και η δημιουργία πλατφόρμας προόδου για κάθε ένα από αυτά, την οποία θα υλοποιεί ο εκάστοτε φορέας του Δημοσίου. 

Μέσω των εν λόγω παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν από τη ανάπτυξη δικτύου 5G και την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών μέχρι τη δημιουργία πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκεται να αξιοποιηθεί το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όσο για την υλοποίησή τους, ορίζεται μέσα στην επόμενη πενταετία με ορισμένα, ωστόσο έργα να έχουν ήδη ξεκινήσει και τα υπόλοιπα να ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που έχουν ήδη ξεκινήσει περιλαμβάνουν το myAADElive για την παροχή υπηρεσιών μέσω βιντεοκλήσης, την προσωρινή άδεια οδήγησης, την online εγγραφή στο Νηπιαγωγίο, την άυλη συνταγογράφηση, την υπεύθυνη δήλωση κι εξουσιοδότηση κι άλλα αντίστοιχα έγγραφα που είναι πλέον διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη gov.gr καθώς και την απλούστευση και ψηφιοποίηση της δήλωσης γέννησης. 

Τα έργα που θα δούμε το α' εξάμηνο του 2021

Όσο για τα βραχυπρόθεσμα έργα που εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία εντός του προσεχούς εξαμήνου περιλαμβάνουν:

  • Know your Customer

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 πρόκειται να ξεκινήσει το «Know your Customer», ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος της συγκατάθεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές. 

Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

  • Ψηφιακό Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Για τον δεύτερο μήνα του έτους έχει προγραμματιστεί η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου των Αθλητικών Φορέων, η οποία θα επιτρέψει την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό των τηρουμένων στοιχείων Αθλητικών Φορέων όπως Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Σωματεία και Ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α. Στόχος είναι να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

  • Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση οχημάτων

Όσοι σκοπεύουν να μεταβιβάσουν το όχημά τους καλό θα ήταν να αναμένουν μέχρι τον Μάιο αφού τότε θα ολοκληρωθεί η απλούστευση των διαδικασιών και θα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος αλλά και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

  • Πληροφοριακό σύστημα για τις ψηφιακές δεξιότητες

Τον ίδιο μήνα αναμένεται να τρέξει και ένα έργο σχετικό με τις ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών.

  • Online επικαιροποίηση στοιχείων

Επίσης για τον Μάρτιο έχει προγραμματιστεί το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ένα κεντρικό σημείο δηλαδή μέσω του οποίου οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να καταγράφουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνονται όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς

  • Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Τον Απρίλιο του 2021 έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του έργου για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, ο ακριβής προσδιορισμός και η γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές. Η δράση εστιάζει σε νομοθετικές και τεχνικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη φάση πρόσληψης και το δεύτερο στη φάση κατανομής αυτών στα σχολεία.

  • Εξ αποστάσεως εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό

Για τον Μάιο του 2021 έχει προγραμματιστεί να γίνει διαθέσιμη και η εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή στον οικείο βρεφονηπιακό σταθμό, όπως και η περαιτέρω αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

  • Αποτίμηση ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων

Τέλος για τον ίδιο μήνα έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού κρατικών ενισχύσεων για τον μετασχηματισμό τους (Digitometer). Επί της ουσίας πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο που θα αποτιμά τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου, αναγνωρίζοντας μάλιστα και πιθανούς τομείς προόδου. Σύμφωνα με το υπουργείο, από την εικόνα της έντασης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων ανά κλάδο, μπορούν να τεκμηριωθούν πολιτικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Πηγή: Insider