Σ΄έναν κοινό τόπο λατρείας συρρέουν κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου χριστιανοί και μουσουλμάνοι: Τον Άγιο Γεώργιο του Κουδουνά που βρίσκεται στην Πρίγκηπο, το μεγαλύτερο από τα Πριγκηπονήσια, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν στην Πρίγκηπο για να προσκυνήσουν τον Άγιο Γεώργιο και δίνουν και σημειώματα με τις παρακλήσεις τους.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Μονή χτίστηκε το 963 και η εικόνα του Αγίου Γεωργίου δόθηκε από τη γυναικεία μονή της Ειρήνης της Αθηναίας.

Ο θρύλος αναφέρει ότι ένας βοσκός είδε στον ύπνο του τον Άη Γιώργη και του είπε να ανέβει στο λόφο για να τον βρει.

Με βάση τα όσα θρυλούνται, ο Άη Γιώργης του υπέδειξε να σκάψει εκεί που θα ακουγόταν κουδούνια.

Έτσι και έγινε και ο βοσκός βρήκε την εικόνα κάτω από κουδούνια.