Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε σε προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών 77 σκευασμάτων «μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά».

Αναλυτικά η λίστα των σκευασμάτων εδώ

Η απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα και στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων. 

Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΦ, οι απαγορεύσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα αρθούν, ολικώς ή μερικώς, όταν κριθεί ότι έχει αποκατασταθεί η επάρκεια των προϊόντων στην αγορά.

«Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης η οποία είναι σημαντικό να τηρηθεί από όλη την αλυσίδα διακίνησης (εταιρείες – φαρμακαποθήκες – φαρμακεία)», αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού.