Την έλλειψη συντονισμού και τις ευρύτερες ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού, όσον αφορά στην πυροπροστασία που παρουσιάζει μεγάλη δυσαρμονία μεταξύ των κονδυλίων που κατανέμονται στην καταστολή αντί της πρόληψης, καταδεικνύει η έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής για τη διαχείριση πυρκαγιών, που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που κόστισε τη ζωή σε 100 συνανθρώπους μας, το περασμένο καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με το πόρισμα, στην πρόληψη δασικών φωτιών συμμετέχουν 45 συναρμόδιοι φορείς χωρίς όμως να υπάρχει κεντρικός συντονισμός. Η Δασική Υπηρεσία που είναι τυπικά επιφορτισμένη με τον συντονιστικό ρόλο αδυνατεί να εκτελέσει πλήρως τα καθήκοντά της λόγω νομικού κενού.

Η κατάσταση είναι μεν λίγο καλύτερη στο σκέλος της κατάσβεσης πυρκαγιών, αλλά και πάλι ο αριθμός των φορέων που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον τομέα είναι 17,  οι οποίοι, μάλιστα, υπάγονται σε έξι διαφορετικά υπουργεία και ασκούν 11 διαφορετικές αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με την επιτροπή που συνέταξε το πόρισμα, διαπιστώνεται έλλειψη ενιαίου εθνικού σχεδίου προστασίας, που θα θέτει το πλαίσιο για την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Άλλωστε, σύμφωνα με το πόρισμα, παρατηρείται, επίσης, και «έλλειψη κλίματος και πνεύματος συνεργασίας» ανάμεσα στις υπηρεσίες, ειδικά μεταξύ της Πυροσβεστικής και της Δασικής Υπηρεσίας.

Η άναρχη δόμηση, η ανεπαρκής φροντίδα των δασικών εκτάσεων και η απουσία αντιπυρικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

Εξάλλου, σύμφωνα με το πόρισμα, στη χώρα μας παρατηρείται χρόνια έμφαση στην καταστολή αντί της πρόληψης, με τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτά τα δύο επιχειρησιακά κομμάτια, να κατανέμονται, αντιστοίχως.

Όπως αναφέρεται, υπάρχει έλλειψη «επαγγελματικής» εκπαίδευσης του προσωπικού εμπλεκόμενων φορέων, η οποία συνοδεύεται από υπερβολική εξάρτηση από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Τονίζουν ακόμα ότι η Πυροσβεστική εφαρμόζει σε δασικές πυρκαγιές πρακτικές που κανονικά είναι χρήσιμες σε αστικές φωτιές.

Οι προτάσεις

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών προτείνεται η διαχείρισή τους μέσω ενός «ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου» και «όχι με μεμονωμένες και ασύνδετες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης ή καταστολής».

«Τα επιστημονικά, συμβουλευτικά και συντονιστικά καθήκοντα θα πρέπει να ανατεθούν σε έναν οργανισμό», σημειώνουν, προσθέτοντας πως αυτός ο «φορέας-εγκέφαλος θα πρέπει να είναι τράπεζα γνώσεων και βηματοδότης για την συνολική αντιμετώπιση των φωτιών στα δάση και στην ύπαιθρο».

«Χωρίς ένα τέτοιο μηχανισμό δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί, ούτε η συνεχής και ουσιαστική προσπάθεια για την πρόληψη, ούτε το απαραίτητο κλίμα και πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς», καταλήγουν.

Δείτε το πόρισμα ΕΔΩ: