Κατά 11,2% αυξήθηκε ο αριθμός των επισκεπτών στα Μουσεία της χώρας τον φετινό  Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 6,2% και οι εισπράξεις κατά 13,1%.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρατηρείται, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017, αύξηση κατά 9,6% στους επισκέπτες των Μουσείων, κατά 5,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 13,9% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφηκε τον Ιούνιο αύξηση των επισκεπτών κατά 14,5%, κατά 12,6% στον αριθμό των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου και κατά 18,3% στις εισπράξεις, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, υπήρξε αύξηση των επισκεπτών κατά 18%, αύξηση κατά 14,7% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου και κατά 19,4% στις εισπράξεις.

Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970 είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ’ επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η  ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.