Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού όπως αποτυπώνονται σε έκθεση ειδικής επιστημονικής επιτροπής της Βουλής.

Η πολυσέλιδη έκθεση για το δημογραφικό αναφέρει ότι «η δημογραφική γήρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί, καθώς το ποσοστό των άνω των 65 ετών θα αυξάνει συνεχώς».

Σε αριθμούς τα σενάρια που παρουσιάζει η έκθεση είναι:

Στο τέλος της επόμενης εικοσαετίας (2035) 10,4 έως 9,5 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, ήτοι μειώσεις από 0,45 έως και 1,4 εκατ. σε απόλυτες τιμές (4,1 -12,4% σε σχέση με το 2015).

Στο τέλος της προβολικής περιόδου (2050) που κυμαίνονται από 10,0 έως 8,3 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, ήτοι μειώσεις σε απόλυτες τιμές από 0,8 έως και 2,5 εκατ. (7,3 έως 23,4 % σε σχέση πάντα με το 2015 ).

Τα σενάρια είναι μάλλον.. ζοφερά: «Τα φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις-θάνατοι)/πενταετία σε όλα τα σενάρια αναμένεται να είναι -αν και με διαφορές και διακυμάνσεις- αρνητικά καθώς ο πληθυσμός των άνω των 65 ετών θα αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων, ενώ αντιθέτως ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (25-40 ετών) θα μειώνεται με αποτέλεσμα την περιορισμένο αριθμό των γεννήσεων ακόμη και στην περίπτωση που η γονιμότητα τους αυξηθεί στο μέλλον κατά 0,3-0,4 παιδιά».

Στην έκθεση σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ότι  «o πληθυσμός μας θα συνεχίσει να μειώνεται, τα φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις-θάνατοι) θα παραμείνουν αρνητικά, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού 15-64 ετών θα συνεχίσει να ανεβαίνει και η δημογραφική γήρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί, καθώς το ποσοστό των άνω των 65 ετών θα αυξάνει συνεχώς. Επομένως, ο όποιος οικονομικός, αναπτυξιακός, κοινωνικός κοκ σχεδιασμός δεν είναι δυνατόν να μην λάβει υπόψη του τις παραμέτρους αυτές».

Σε άλλο σημείο η έκθεση συμπεραίνει « Οι θάνατοι αυξάνονται σταθερά μεταπολεμικά λόγω της αύξησης ιδικού βάρους των ηλικιωμένων στην χώρα μας, παρ’ολο που το προσδόκιμο ζωής τόσο στη γέννηση όσο στην ηλικία των 65ετών αυξάνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι μετά το 1960 οι γυναίκες κάνουν λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η έκθεση γράφει μάλιστα ότι την κατάσταση επιδεινώνει η οικονομική κρίση.

«Η αύξηση της τελικής ατεκνίας πιθανότατα θα οδηγήσει μία στις τέσσερεις γυναίκες που γεννηθήκαν μετά τα τέλη της δεκαετίας του ’70 να μην τεκνοποιήσει . Ωστόσο, η ατεκνία μεταξύ των Ελληνίδων δεν φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, όπως συμβαίνει σε χώρες όπως, π.χ. η Γερμανία. Αντίθετα, είναι μάλλον το αποτέλεσμα καταστάσεων ή και συνθηκών που επιβάλλονται από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και δυσκολεύουν την απόφαση για τεκνοποίηση, η δε πρόσφατη κρίση επιδείνωσε έτι το περιβάλλον αυτό».