Σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, πραγματοποιούν κλιμάκια της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής.

Ελέγχθηκαν συνολικά 9 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3 υποκαταστήματα επιχείρησης τεχνητού μαυρίσματος, από τα οποία σε 8 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν:

* σε καφέ-μπαρ, η απασχόληση 3 εργαζόμενων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, καθώς και η απασχόληση 3 εργαζομένων εκτός δηλωθέντος ωραρίου εργασίας,

* σε 3 υποκαταστήματα επιχείρησης τεχνητού μαυρίσματος, η απασχόληση συνολικά δύο εργαζομένων εκτός ωραρίου, ενώ σε ένα εξ’ αυτών απασχολούνταν εργαζόμενη, η οποία ήταν ασφαλισμένη σε εταιρία ενοικίασης προσωπικού, χωρίς να επιδειχθεί η σχετική σύμβαση μεταξύ των εταιριών,

* σε καφέ-μπαρ, η μη έκδοση 11 αποδείξεων, παράβαση για την οποία προβλέπεται 48ωρη αναστολή λειτουργίας,

* σε 2 καφέ-μπαρ-εστιατόρια , η απασχόληση συνολικά 4 εργαζομένων που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

* σε μπαρ, η απασχόληση εργαζομένου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και

* σε κέντρο διασκέδασης, η απασχόληση εργαζομένου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού