Την άρνησή της να πάρει μέρος στην προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για τον κατώτατο μισθό που έχει οριστεί για την Παρασκευή, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας της διοίκησής της η ΓΣΕΕ.

Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού της Διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, η οποία και κοινοποιείται στους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, η ΓΣΕΕ χαρακτηρίζει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση «κατάλυση του δικαιώματος των εργαζομένων να διαπραγματεύονται συλλογικά και ελεύθερα», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και την επαναφορά της ευθύνης καθορισμού του ύψους του κατώτατου μισθού, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.