Θα εξαιρεθούν μόνον οι υποθέσεις που δικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η αναστολή των δικαστηρίων αποφασίστηκε ώστε να αποτραπούν τα προβλήματα που θα υπήρχαν στην πρόσβαση των διαδίκων στα δικαστικά μέγαρα.