Στην αναβάθμιση των πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος με την προμήθεια συστημάτων θερμικών καμερών προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας.

Τα πλοία για τα οποία προορίζονται τα συστήματα, είναι τα μεγαλύτερα πλοία του στόλου του Λιμενικού και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην επιτήρηση-φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, επομένως, η ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας καθώς και στον πληρέστερο έλεγχο και στην αρτιότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Επιπρόσθετα, με τη χρήση των θερμικών καμερών, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση των περιττών κινήσεων των πλοίων, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων τους.

Επίσης, κάθε σύστημα που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει αισθητήρες θερμικής απεικόνισης νύχτας και ημέρας (θερμικές κάμερες) με βάσεις και μηχανισμούς σταθεροποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα λειτουργίας και η απόλυτη ακρίβεια στόχευσης του διασυνδεμένου οπλικού συστήματος σε όλες τις επιχειρησιακές συνθήκες πλεύσης.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον αρμόδιο υπουργό, Φώτη Κουβέλη. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε στις 16/06/2017, με την υποβολή της αιτήματος χρηματοδότησης, ενώ στις 27/11/2018, μετά το σχετικό ηλεκτρονικό, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία «MILTECH HELLAS A.E.» έναντι συμβατικού τιμήματος 2.850.00 ευρώ.