Νέες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν εργαζομένους που είχαν προσφύγει κατά των μνημονιακών περικοπών και ανοίγουν το δρόμο για νέες προσφυγές από χιλιάδες άλλους Δημοσίους Υπαλλήλους που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, σειρά αποφάσεων των Πρωτοδικείων, κρίνει αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017 και επιδικάζει σε ιατρούς του ΕΣΥ αναδρομικές αυξήσεις αποδοχών που κυμαίνονται από 19.000 έως 24.000 ευρώ για κάθε έναν.

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων αναγνωρίζουν, ουσιαστικά, ως συνταγματικά αποδεκτό το ύψος των συνολικών αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2012 με βάση τις διατάξεις του παλα

ιού νόμου 3205/2003.

Βάσει των αποφάσεων αυτών, το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει στους προσφυγόντες ιατρούς, αναδρομικά από το 2017, ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ:

α) του ύψους των συνολικών αποδοχών όπως διαμορφώνονται μέχρι 31-12-2016 μετά την πλήρη αποκατάστασή τους βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επέφερε από τον Αύγουστο του 2012 ο ν. 4093/2012

β) του ύψους των συνολικών αποδοχών τους, όπως διαμορφώθηκαν από το 2017 με βάση το ν. 4472/2017 για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι αποφάσεις με τις οποίες δικαιώνονται οι ιατροί του ΕΣΥ υποχρεώνουν πλέον το Δημόσιο να καταβάλει τα ποσά περικοπών και για την περίοδο μετά την 1-1-2017, είτε αυξάνοντας τις προσωπικές διαφορές που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4472/2017, ώστε αυτές να καλύπτουν τα ποσά μειώσεων σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί βάσει του ν. 3205/2003, είτε αλλάζοντας όλη τη δομή του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ.

Για παράδειγμα, γιατρός διευθυντής του ΕΣΥ λαμβάνει με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/2017 μηνιαίες μικτές αποδοχές 3.103 ευρώ.

Με βάση τον αντισυνταγματικό νόμο 4093/2012, δηλαδή μετά τις περικοπές που επήλθαν από την 1-8-2012, λάμβανε μηνιαίες μικτές αποδοχές 3.283,20 ευρώ.

Με το νόμο 3205/2003, όπως ίσχυε πριν τις περικοπές του ν. 4093/2012 έπρεπε να λαμβάνει 3.860,11 ευρώ.

Ετσι, από τα δικαστήρια κρίθηκε αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο του νόμου 4472/2017 και θα πρέπει οι αποδοχές του εν λόγω ιατρού να φτάσουν τα 3.860,11 ευρώ.