Στο επίκεντρο έρευνας των ελεγκτικών μηχανισμών της Ε.Ε. βρίσκεται τους τελευταίους τρεις μήνες το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ενώ οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά επιχορήγηση 52 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας για ένα έργο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με την ιστοσελίδα New Europe.

Η ιστοσελίδα αναφέρει πως σύμφωνα με μια πηγή της Επιτροπής πως η περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας ήταν το μόνο γνωστό παράδειγμα παρατυπιών που στάλθηκε στην OLAF μετά την ετήσια Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών (DG HOME) του 2017.

Δύο περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στην OLAF σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση του παρελθόντος έτους δημοσιεύθηκε από τη DG HOME - η οποία είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των θεμάτων μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και της πολιτικής για τα σύνορα και την ασφάλεια της Επιτροπής. Η DG Home, στις 30 Απριλίου, δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιγράφεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή της δικής της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, με βάση τη μεθοδολογία που παρέχεται από την OLAF.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, δύο περιπτώσεις απάτης που συνδέονται με ορισμένες παρατυπίες παραδόθηκαν στην OLAF για ανάλυση, ενώ η DG HOME συνέχισε να παρέχει πληροφορίες και να βοηθάει στην έρευνα.

Η εν λόγω επιχορήγηση ύψους 52 εκατ. ευρώ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου της DG HOME και δεν υπόκειται στη διαδικασία αυτή λόγω του ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται τις επιχορηγήσεις έκτακτης βοήθειας με διαφορετικό τρόπο.

Προκειμένου να επιστραφούν τα έργα που υποβάλλονται στην εν λόγω επιχορήγηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο το έργο εκτελείται στην πραγματικότητα σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια. Η Επιτροπή επισκέφθηκε αυτό το συγκεκριμένο έργο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις - στα τέλη του 2016 και στα μέσα του 2017 - για να διαπιστώσει εάν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης, που είχαν συνάψει συμβόλαιο, παρείχαν τροφή στους αιτούντες άσυλο σε καταυλισμούς και hot spots.

Ο ελληνικός τύπος διερευνούσε τις δραστηριότητες των εταιρειών τροφοδοσίας που ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2017. Οι αναφορές των ερευνητικών δημοσιογράφων αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες πραγματοποιούσαν παράνομα κέρδη από τα κονδύλια της ΕΕ που έλαβαν.

«Η OLAF δεν μπορεί να διατυπώσει περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα των συνεχιζόμενων και των ενδεχόμενων επακόλουθων ερευνών και των επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε το γραφείο τύπου της υπηρεσίας στη New Europe. «Το γεγονός ότι η OLAF εξετάζει το ζήτημα δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που εμπλέκεται έχει διαπράξει παρατυπία ή απάτη. Η OLAF σέβεται πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας» είπε.

Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το New Europe ο επικεφαλής του γραφείου πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, με άλλους δύο αξιωματούχους, έχουν μπει σε διαθεσιμότητα λόγω της διεξαγόμενης έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτζορι Βαν Ντε Μπρουκ, δήλωσε στο New Europe: «Κατά τις συνήθεις διαδικασίες του προϋπολογισμού από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέκυψαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε τα πορίσματά του με απόφαση να εξετάσει το ζήτημα. Λόγω αυτού, ήταν νομικά υποχρεωμένο να απευθυνθεί στην OLAF. Όλοι όσοι έχουν σοβαρές ερωτήσεις πρέπει να πάνε στην OLAF για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η Βαν Ντε Μπρουκ, «αυτό το έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από δική του προκαταρκτική έρευνα για να δούμε αν ήταν πραγματικά απαραίτητο».

Η αναπληρωτής εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνήθηκε να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε οι εικαζόμενες παραβιάσεις έλαβαν χώρα, λέγοντας ότι δεν θα ήταν συνετό να το πράξουν καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.