Ειδικότερα, από δειγματοληψία που έγινε σε πιάτα με αριθμό παρτίδας Lot No 1115, διαπιστώθηκε πως δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς μετρήθηκε μετανάστευση μελαμίνης σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα νομοθετικά όρια για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα πιάτα δεν έχουν κατασκευαστεί με τις «ορθές πρακτικές κατασκευής και υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο και να μεταφέρει σε αυτό ουσίες που είναι ξένες προς τη φύση του, καθιστώντας έτσι δυνατό να προκληθεί τροποποίηση στη σύστασή του, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία».

Τα συγκεκριμένα πιάτα κατασκευάζονται στην Κίνα και στην Ελλάδα εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται από την Jumbo AEE.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από τα Jumbo την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Πριν λίγες μέρες είχε ανακληθεί άλλο ένα παιδικό πιάτο με παράσταση Disney Frozen.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε δειγματοληψία ρηχού πιάτου μελαμίνης με παράσταση Disney Frozen, με αριθμό παρτίδας Lot No 0716 και κωδικό είδους (Item No) 6115010.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πιάτο είναι μη συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς μετρήθηκε μετανάστευση μελαμίνης σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα νομοθετικά όρια για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.