Στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του ΕΜΠ ανήκει πλέον η σύντροφος του πρωθυπουργού Περιστέρα Μπαζιάνα, σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 02 Απριλίου. 

Το ΦΕΚ αναφέρει: 

Ένταξη μονίμου υπαλλήλου, σε θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 

Η μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος, Μπαζιάνα Περιστέρα του Αχιλλέα, εντάσσεται σε οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και σε μόνιμη θέση της Α ́ βαθμίδας, ΠΕ Κατηγορίας, του Τομέα «Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνιστάται με μετατροπή της οργανικής θέσης που κατέχει».

Η κ. Μπαζιάνα έχει σπουδάσει πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τα τελευταία χρόνια κάνει έρευνα η οποία επικεντρώνεται στις οπτικές ίνες, ενώ πριν ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ, δίδασκε σε αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ.