Την συνταγματικότητα της περικοπής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας στο Δημόσιο, θα κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019. 

Το ΣΤ' Τμήμα έχει κρίνει τις περικοπές αντισυνταγματικές παραπέμποντας την υπόθεση προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Το τμήμα είχε κρίνει συγκεκριμένα πως οι περικοπές που έγιναν με τον νόμο 4093/2012 από 1.1.2013, αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Στην Ολομέλεια, θα συζητηθούν ακόμα τα θέματα:

Της παύσης του μουφτή Ξάνθης που έγινε τον περασμένο Αύγουστο, λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας. Ο μουφτής υποστηρίζει ότι η απόφαση του υπουργού Παιδείας με την οποία παύθηκε από τα καθήκοντά του είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στη σύμβαση της Λωζάνης και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2000/78/ΕΚ).

Τις αιτήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και του μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Β' αναφορικά με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τον τρόπο διοίκησης του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου.

Την αίτηση συμβολαιογράφου του Λαυρίου, η οποία ζητεί να ακυρωθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της 27ης Νοεμβρίου 2017 των Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Κατά τη συνέλευση αυτή ανεστάλη η αποχή των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς.