Ότι οι απουσίες που θα γίνουν λόγω εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, ενημερώνει το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εστάλη στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μαθητές απαλλάσσονται των απουσιών, αρκεί  οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, να προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.