Ολοκληρώθηκε ο διορισμός των νέων εισηγητών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που αναρτήθηκε στο Διαύγεια ως εισηγητές διορίστηκαν οι εξής:

α) Νικόλαος Ζευγώλης, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας νομικού

β) Παναγιώτης Φώτης, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας οικονομολόγου

γ) Ιωάννης Παύλοβιτς, οικονομολόγος

δ) Ιωάννης Στεφάτος, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας οικονομολόγου

Σημειώνεται ότι η θητεία των εισηγητών είναι πενταετής.