Στα 400 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, βρίσκονται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στη νέα παγκόσμια κατάταξη Webometrics για το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Πρόκειται για μια λίστα που περιλαμβάνει συνολικά 12.000 πανεπιστήμια. Την υψηλότερη ανάμεσα στα ελληνικά θέση στη λίστα, καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ που βρίσκεται στο 217 της λίστας, έχοντας μάλιστα ανέβει 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς. Το ΑΠΘ ακολουθεί στη θέση 256, ενώ το ΕΜΠ στη θέση 354. 

Ποιο είναι πρώτο;

Και τα τρία πρώτα της σχετικής λίστας, είναι Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και ιδιαίτερα φημισμένα. Πρόκειται βέβαια για το Harvard, το Stanford και το MIT. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λίστα, εδώ.

Τα κριτήρια κατάταξης:

Η κατάταξη Webometrics καταρτίζεται από τη Cybermetrics, μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών, που αποτελεί το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως, διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους δείκτες:

1. Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΑΠΘ που είναι 21ο στον κόσμο.

2. Απήχηση - Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται.

3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΕΚΠΑ που είναι 26ο στον κόσμο.

4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.