Η Ένωση Αθέων προχώρησε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τάχθηκε κατά της καταγραφής θρησκεύματος.

Συγκεκριμένα, η Ένωση καταγγέλλει την αναγραφή του θρησκεύματος στα σχολικά απολυτήρια, την καταγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα «Myschool», το οποίο αποτελεί το βασικό γραμματειακό σύστημα των σχολικών μονάδων, την καταγραφή στα μητρώα φοιτητών ΑΕΙ - ΤΕΙ καθώς και την απαίτηση δήλωσης του θρησκεύματος και τεκμηρίωσης της δήλωσης προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθέων, Φώτης Φραγκόπουλος είπε στην Καθημερινή πως από το 2002 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε απευθύνει σύσταση προς το υπουργείο Παιδείας για να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στα σχολικά απολυτήρια και να μην ζητείται από τους γονείς να αποκαλύψουν τα θρησκευτικά τους πιστεύω. «Είμαστε 12 χρόνια μετά και ακόμη και η τελευταία υπουργική απόφαση του 2016 εξακολουθεί να περιλαμβάνει το θρήσκευμα στα υποδείγματα που τη συνοδεύουν».

Ο έλεγχος των μαθητών

Η Ένωση Αθέων καταγγέλλει ακόμα τον έλεγχο του θρησκεύματος των μαθητών σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε την 23η Ιανουαρίου 2015 από το υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Φραγκόπουλος καταγγέλλει πως «η εγκύκλιος αγνοεί επιδεικτικά την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν αγνοεί καθόλου τα αποσπάσματα από το μη επιστημονικό προσχέδιο, το οποίο έστειλε ομάδα θεολόγων, λίγους μήνες πριν από την έκδοση της εγκυκλίου».

Σύμφωνα με την Ένωση Αθέων, «η εγκύκλιος αυτή παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία ακόμη και των μαθητών και γονέων, οι οποίοι ενδεχομένως να μη θεωρούν πια επαρκώς “ορθόδοξο” το μάθημα των Θρησκευτικών, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τα νέα προγράμματα σπουδών».