Την προσφυγή της Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτρας Χαλκιδικής για ακύρωση του νόμου του 2013 περί φορολόγησης της περιουσίας των μονών που δεν χρησιμοποιούνται για λατρευτικούς σκοπούς αλλά αντίθετα, μισθώνονται απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας με ισχυρή πλειοψηφία και 3 μειοψηφίσαντες δικαστές.

Έτσι τα ακίνητα των Ιερών Μονών, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας ή το Οικουμενικό Πατριαρχείο υποχρεούνται να πληρώνουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η Ιερά Μονή που προσέφυγε, κλήθηκε να καταβάλλει για το οικονομικό έτος 2014, ΕΝΦΙΑ ύψους 259.395 ευρώ. Ζήτησε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών τον επαναπροσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά της, όμως δεν πήρε απάντηση και κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς και η αντίστοιχη διάταξη της ΕΣΔΑ και σημειώνει ότι η επιβολή του ΕΝΦΙΑ δεν οδηγεί κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας στη δημιουργία υπέρμετρου βάρους ικανού να κλονίσει την περιουσιακή κατάστασή της ή να εξαντλεί την αξία των ακινήτων, έτσι ώστε να αναιρείται η σχέση αναλογικότητας που επιβάλλει να υπάρχει.