Ζωηρό ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές προσελκύουν τα έργα ψηφιακής πολιτικής, τα οποία, όπως επιβεβαιώνουν κύκλοι της αγοράς, κινούνται εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι της αγοράς: 

- Στο ΣΗΔΕ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων) συμμετέχει συνασπισμός τριών μεγάλων εταιρειών του κλάδου (unisystem, OTE, Byte).

- Στο barcode συμμετέχουν ΟΤΕ και Sngular και

- Στο VAR συμμετέχουν δύο κολοσσοί, η Sony Hawk Eye και η MediaPro, σε συνεργασία με Έλληνες partners.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί ενστάσεις και προσφυγές επί των προκηρύξεων, γεγονός που καταδεικνύει τον καλό σχεδιασμό των έργων αλλά και την ανταπόκριση και την κινητοποίηση της αγοράς, η οποία δημιουργεί συνασπισμούς εταιριών του κλάδου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές των έργων αλλά και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Άλλωστε ο σχεδιασμός, η προκήρυξη και η διαβούλευση είναι διαδικασίες που «τρέχουν» ταυτόχρονα, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργων είναι ένα έτος.

Ταυτόχρονα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν τόσο εγχώρια όσο και διεθνή σχήματα για το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα, η προκήρυξη για το οποίο αναμένεται εντός του προσεχούς 10ημέρου.