Σε μια νέα εποχή, που ανοίγει το δρόμο για σειρά επενδύσεων σε κομβικούς τομείς της οικονομίας περνά η CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, εξασφαλίζοντας σημαντικότατα κεφαλαία μετά τη συμφωνία για την πώληση του βραχίονα προώθησης υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Με την κίνηση αυτή η Centric του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου κ. Ροδόλφου Οντόνι, ουσιαστικά αλλάζει σελίδα, εξασφαλίζοντας σημαντικά κεφάλαια από τη συμμετοχή στον κλάδο προώθησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία και της επιτρέπουν να προχωρήσει τα νέα, επενδυτικά της σχέδια και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της σε μια σειρά από κλάδους, μεταξύ των οποίων ο τουρισμός και η μαζική εστίαση, στοχεύοντας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνείς τοποθετήσεις με υψηλές προοπτικές κερδοφορίας.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται ως απόρροια της συμφωνίας που σύναψε η Centric με την GVC Plc. Η GVC Plc είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 δισ. ευρώ και προσφέρει υπηρεσίες e-gaming τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές.

Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα διαδικτυακά παιχνίδια, το αθλητικό στοίχημα, τα καζίνο, το πόκερ και το bingo. 

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση από την Centric στην GVC Plc. των δραστηριοτήτων που αφορούν την προώθηση (marketing) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.  Συγκεκριμένα, για τη ελληνική αγορά, αφορά μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr, οι οποίες έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.

Η εν λόγω επιτυχία αντικατοπτρίζεται στο τίμημα της συμφωνίας, το οποίο φτάνει έως τα 34,4 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην Centric του κ. Ροδόλφου Οντόνι να μετασχηματιστεί επιτυχώς και να επιταχύνει τα επενδυτικά της σχέδια σε μια σειρά από κομβικούς τομείς.

 

Πόσα θα λάβει η Centric του κ. Ροδόλφου Οντόνι 

 

Αναλυτικά, με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στις δυο εταιρείες, η Centric του κ. Ροδόλφου Οντόνι θα λάβει αρχικά το ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ, σε διάστημα 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Εν συνέχεια, η συμφωνία προβλέπει ότι η Centric θα λάβει επιπλέον έως 20 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020, πόσο που θα καταβληθεί τμηματικά και ανάλογα με τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της αγοράστριας εταιρείας.

Το συνολικό πόσο θα αποδοθεί στις θυγατρικές εταιρείες Zatrix και ECN, στις οποίες εντάσσεται η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, και θα αξιοποιηθεί από τη Centric για τη χρηματοδότηση των νέων επενδυτικών σχεδίων που θα οδηγήσουν στον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας.

Δεδομένου ότι η Centric του κ. Ροδόλφου Οντόνι έχει ουσιαστικά μηδενικό δανεισμό, με εξαίρεση τη συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης για τα γραφεία του Oμίλου, το έσοδο από τη συμφωνία θα ενισχύσει σχεδόν αυτούσιο τη ρευστότητα του ομίλου με στόχο να αξιοποιηθεί για τις νέες επενδύσεις.

Ουσιαστικά, η πώληση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων οδηγεί τη Centric σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και απόκτησης νέων συμμετοχών που θα ανανεώσουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος η παροχή των υπηρεσιών προώθησης τυχερών παιχνιδιών αποτελούσε τη βασική συμμετοχή της Centric, η οποία και θα αντικατασταθεί από νέες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric. Επιπλέον η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα γίνει το αργότερο σε 90 ημέρες.