Αύξηση κατά 9% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, ενώ τo αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 παρατηρήθηκε μείωση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 8,7%, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αναφορικά με τη διακίνηση επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους ελληνικούς λιμένες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με την διακίνηση του Δ΄ τριμήνου 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%, ενώ τo αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 1, 6%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους ελληνικούς λιμένες το δ’ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 6,2%. Το αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 σημειώθηκε μείωση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 3,3%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα . Ειδικότερα: