Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότε και τέθηκε σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2018 στο καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από το φαινόμενο της προσφυγικής κρίσης.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το καθεστώς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Συγκεκριμένα, οι μειωμένοι συντελεστές ισχύουν σε αγαθά τα οποία όταν ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, 

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν ισχύουν για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.